AKVART galleria yksi vuotta 2010

Pirjo Laaksonen, PsL, Lääninpsykologi                                                             1.9.2010

AKVART galleriaosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja 2009 - 2010

AKVART galleriaosuuskunnan historiaa ja ajatuksia akvarellien maalaamisesta

 

AKVART galleriaosuuskunta perustettiin vuosi sitten.  Osuuskunnan ylläpitämä galleria on  Helsingin ensimmäinen galleria, joka keskittyy vesiväreillä tehtyjen taideteosten esittelyyn. AKVART galleriaosuuskunta tarjoaa näyttely- ja toimitilaa akvarellitaiteilijoille ja akvarellitaiteen harrastajille erillisten sopimusten perusteella. Galleriaosuuskunnan osoite on Humalistonkatu 1, 00250 Helsinki.  Osuuskunnan yleiskokous valitsee kerran vuodessa osuuskunnan jäsenistä hallituksen vastaamaan toimintojen sujumisesta osuuskuntalain ja galleriaosuuskunnan sääntöjen mukaisesti. Säännöt on hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksessa viime marraskuussa.

Osuuskunnan hallitus on kokoontunut kerran kuukaudessa. AKVART galleriaosuuskunnan jäsenenä voi olla yksityinen henkilö tai yhteisö. Osuuskunnan jäseneksi pyrkivä voi tehdä kirjallisen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Elokuun lopussa 2010 osuuskunnan jäseniä on 40.  Myös muut kuin osuuskunnan jäsenet voivat käyttää osuuskunnan palveluja. Jokaisesta palvelun käytöstä tehdään kirjallinen sopimus.

AKVART galleriaosuuskunnan hallituksen muodostavat toimintavuonna 2009 - 2010 seuraavat osuuskunnan jäsenet:

Pirjo( Pirre) Laaksonen puheenjohtaja, Taina Rasi, varapuheenjohtaja

Ritva Pesonen, sihteeri Auli Muurinen - Kitula, rahastonhoitaja

Maire(Maikki) Haapala, näyttelykoordinaattori, Tuula Palmunen, tiedotusvastaava

Ulf Nyman, kiinteistöstä vastaava, Pirjo Rintamäki, hallituksen 1. varajäsen

Anja Snell, hallituksen 2. varajäsen

AKVART galleriaosuuskunnan perustajajäsenet ovat kaikki myös aktiivisia akvarelleja maalaavia taiteilijoita tai harrastajia.  Perustajajäsenten:   Maire Haapalan,  Reijo Kekkosen,  Pirjo Laaksosen,  Taina Rasin,  Pirjo Rintamäen, Anja Snellin ja  Pasi Turtiaisen töitä  on ollut  vuoden aikana esillä paitsi AKVART galleriassa myös näyttelyissä eri puolilla Suomea.

Osa perustajajäsenistä toimii aktiivisesti akvarellimaalauksesta innostuneiden kouluttajana.

Toimintakauden 2009 - 2010 ensimmäinen kuukausi kunnostettiin galleriatiloja, organisoitiin toimintoja ja työnjakoa sekä valmisteltiin osuuskunnan virallisia asiakirjoja.

Tilojen kunnostamisessa, maalaamisessa, siivoamisessa ja sisustamisessa sekä osuuskunnan organisoimisessa ja mainostamisessa osuuskuntalaiset tutustuivat toistensa vesiväritaiteen rajat ylittäviin taitoihin. Hallitus, aktiivit talkoolaiset ja ystävät saivat pika pikaa paikat kuntoon elokuussa 2009.

Ensimmäinen näyttely ” Konkarit täysillä ”, jonka vuosipäivää tänään juhlimme, avasi 24 näyttelyn sarjan. Kussakin näyttelyssä on vieraillut keskimäärin 150 - 200 vierasta. Kaikkiaan toimintavuoden aikana AKVART gallerian taideteoksiin on tutustunut noin neljä tuhatta taiteen ystävää.

Alkavan syksyn taiteilijoita ovat mm. Esa Tiainen ja Helena Cederberg, Mirja Fagerström, Reijo Kekkonen, Tarja Kleemola ja Aulikki Nukala.  Vuosi 2010 päättyy yhteisnäyttelyyn, jossa on mahdollisuus tutustua mahdollisimman monen taiteilijan töihin ja tehdä joululahjaostoksia edullisin hinnoin. 

Akvarelli itsenäisenä taideteoksena  – 1800 luvun Englannissa

Turner, J.E.W. ( 1775-1851 ) oli ensimmäinen englantilainen taiteilija, joka nosti  akvarellimaalauksen  itsenäiseksi taiteteokseksi. Tätä ennen sillä oli ymmärretty kuvittamisen apuvälinettä. Arkkitehdit värittivät vesiväreillä luonnospiirroksiaan ja kasvitieteilijät kukkia. Turner myös maalasi akvarellejaan ilman etukäteispiirustusta. Turner teki 1800 -luvun puolivälissä matkoja manner- Eurooppaan. Seitsemän niistä suuntautui Saksaan samoihin aikoihin kuin Kuningatar Victoria oli mennyt naimisiin saksalaisen Prinssi Albertin kanssa.  Matkapäiväkirjat olivat useiden taulujen luonnosmateriaalia. Eräs Turnerin opettajista oli John Robert  Cozen (1752-1797), jonka tauluja jäljentämällä Turner tutustui akvarellimaalaukseen ( Powell, C.1995).

Mikä on akvarelli

Taiteen tekijöiden piirissä keskustellaan edelleen siitä, milloin taideteosta voi kutsua akvarelliksi. Ahtaimpien määritelmien mukaan akvarelli on läpikuultavasti vettä ja väriä (nappi, tuubi, tai nestemäinen) sekoittaen siveltimellä lumppupaperille tehty työ, joka on kehystetty ja pantu lasin alle. Toisten avarampien näkemysten mukaan kaikilla vesiliukoisilla väreillä (mukaan lukien guachi-, mainos- ja  akryylivärit sekä munatemperavärit) paperille tehtyjä töitä voidaan hyväksyä määritelmään vesiliukoisella medialla tehty taideteos (akvamedia). Määritelmien merkitys taideteoksen tekemisessä häviää sitä mukaa kuin taiteen luominen tulee merkitsevämmäksi kuin se kuinka puhdasoppisesti materiaalivalinnat tehdään.(Amerian  Artest, Watercolour , Winter 2008).

Marjukka Paunila kuvaa ensimmäisessä suomalaisessa vesivärimaalauksen oppikirjassa ”Akvarellimaalaus” vesiväreillä  maalaamisen luonnetta. ”Akvarellimaalauksen hienoja puolia ovat valovoima, raikkaus ja tuoreus, mutta myös pitkäjänteisyys, rakenteellisuus, mahdollisuuksien moninaisuus.” ---  ”Akvarellitekniikalla voidaan ilmaista mittaamattomia värin syvyyksiä kuten esimerkiksi Emil Nolde on omissa töissään osoittanut.” ja  ” Akvarellitekniikka on hieno tapa panna muistiin, tallentaa asioita ja tunteita. Se mahdollistaa myös äärimmäisen tarkan työskentelyn. Akvarellimaalaukset ovat olleet arvokkaita välineitä historian, kansojen, tapojen ja elinympäristön tutkimuksessa. Niiden avulla on säilytetty paljon tietoa. Ne ovat toimineet muistina”( 2005, 14 - 15).

Marjukka Paunila on tallentanut kirjaansa yhdeksi inspiraation lähteeksi John Ruskinin kuvauksen William Turnerin työskentelystä.  ” Hän maalasi suurin värimassoin ja levein vedoin; ennen kuin pinta kuivui, hän siveltimen kärjellä poisti väriä tuoden näin esiin pehmeät valokohdat, ja toisinaan hän otti raaputtamalla esiin kirkkaimmat valot.”  Toisen inspiraation lähteen Emil Nolden sanoin  

”Kukat kukkivat ihmisten iloksi. Maalaan niitä kesällä ja tuon siten kesän iloa talveen ” (emt.132).

Miksi itse maalaan – mitä akvarellimaalaus minulle antaa.

Minulle akvarellien maalaaminen on irtautumista päivätyöstäni, tunteiden ja tunnelmien kohtaamista uudelleen. Tunteiden ja kokemusten käsittely on tärkeä osa elämän koosteisuuden synnyttämistä ja omaksi itseksi kasvamista. Samanlaista kokemuksen läpikäymistä tarvitsemme myös uuden asian oppimisessa; ensin yhdessä opettajan kanssa, sitten harjoitellen ja sulatellen lopulta yksin ja omasta oppimisesta iloiten.  Teen jatkuvasti muistiinpanoja kuvilla ja sanoilla; maalaan matkapäiväkirjoja. Näistä saan myös aiheita suurempiin akvarelleihini. Maalaaminen antaa minulle aikaa ja ruhtinaallisen mahdollisuuden kohdata itseni elämisen kiireen keskellä. Maalaamisen hulluudesta en halua koskaan parantua.

Kulttuurielämysten kuten kuvataiteen ja musiikin merkitys hyvinvoinnille ja mielenterveydelle on ymmärretty vasta viime vuosina. Silloin kun taideteos, akvarellimaalaus puhuttelee, terapeuttinen ja voimaannuttava  elämys on syntynyt sekä taiteilijan että katsojan mielessä (PL, 2009). 

Lähteet:

Laaksonen, P. 2009.  Virkanainen taivaanrannan maalarina.  Avauspuheenvuoro Keravan taidemuseossa  Etelä-Suomen lääninhallituksen  Taide ja  terveys –seminaarissa 14.1.2009.

Paunila, M. & Ukkonen Päivi.  2005. Akvarellimaalaus.  Ukkonen, P. Konservaattorin näkökulma. Taide. Helsinki.

Powell, C. 1995. Willian Turner in Deutschland.  Prestel-Verlag. München.

Reynolds, S. 2008. Controversy Continues OVer Definition of ” Watercolor”. American  Artist. Watercolor. www.aa.Watercolor.com.